Sidste nyt

20.06.18
Maj og juni har været travle måneder for fysioterapeuterne i Slots-Fysioterapien. Således har flere af terapeuterne genopfrisket deres første hjælps kursus.

Marianne Wittrock været på endnu skulder kursus, denne gang med Dr. Jeremy Lewis (Consultant Physiotherapist) fra London. Marianne har herved fået et yderligere indblik i behandling af skulderproblematikker.
Ulla Hjeds har været på kursus i det nye behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevende rygsmerter – GLA:D Ryg. Ulla er herved certificeret af Syddansk Universitet.
Ring til klinikken og hør nærmere.

30.04.18

Claudia Nissen har været på kursus og har erhvervet praksiscertifikatet, der kvalificerer hende til at arbejde som praktiserende fysioterapeut i sygesikringsregi. Samtlige Slots-Fysioterapiens fysioterapeuter har nu praksiscertifikat.

01.02.18
Slots-Fysioterapien starter her i februar et nyt træningsforløb baseret på GLA:D konceptet (Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark). Et koncept der henvender sig til patienter med knæ- og hoftesmerter og som vi har rigtig gode erfaringer med. Ring til vores fysioterapeuter for yderligere information.

25.01.18
Marianne Wittrock har deltaget i Ann Cools level 2 kursus om skulder rehabilitering. Kurset har givet Marianne et dyberegående indblik i hvad der er den korrekte behandling af de komplicerede skulderproblematikker.

25.01.18
Cathrine Johansen er begyndt på Mulligan kurset og har deltaget i første del, der omhandler behandling af nakke / skuldrer samt øvre ryg.

29.11.17

Vores to fysioterapeuter Anne-Mette Holmgaard Daugbjerg og Cathrine Johansen har været på kursus hvor de har erhvervet praksiscertifikatet, der kvalificerer dem til at arbejde som praktiserende fysioterapeuter i sygesikringsregi.

21.11.17
Marianne Wittrock og Cathrine Johansen har deltaget i et skuldersymposium på Bispebjerg Hospital. Her hørte de bl.a. om den seneste forskning indenfor skulderproblematikker. Kurset har givet begge større indsigt i og ny viden om behandlingen af problemer relateret til skulderen.

03.11.17
Slots-Fysioterapien har gennemført flere træningsforløb baseret på GLA:D konceptet (Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark) med rigtig gode resultater. Konceptet henvender sig til patienter med knæ- og hoftesmerter. Slots-Fysioterapien tilbyder nyt træningsforløb i GLA:D begyndende i uge 45. Ring til vores fysioterapeuter for yderligere information

30.10.17
Den 1. november 2017 har Slots-Fysioterapien ansat fysioterapeut Claudia Nissen idet fysioterapeut Louise Thingbak har fået job som børnefysioterapeut i Gribskov Kommune. Vi ønsker Claudia velkommen i en travl klinik og Louise held og lykke fremover.
Claudia kommer fra kommunalt regi hvor hun især har arbejdet med rehabilitering og træningsforløb. Herudover har Claudia stor erfaring indenfor ridning hvor hun har arbejdet som underviser.

09.10.17

Marianne Wittrock har været på Ann Cools skulderkursus og er blevet klogere på Shoulder rehabilitation. Ann Cools er frontfigur i nyere tids skulderforskning og kurset har givet Marianne nye perspektiver i behandlingen af skulderproblemer.

05.09.17
Slots-Fysioterapien søger til ledigt ydernummer over 30 timer en dygtig og selvstændig fysioterapeut, gerne med nogle års erfaring fra privat praksis samt relevante kurser på CV’et. Henvendelse vedrørende stillingen kan ske til Slots-Fysioterapien v/fysioterapeut Hazel Wiuff.

24.04.17

Slots-Fysioterapien har den 18. april 2017 indgået vikaraftale med fysioterapeut Cathrine Johansen, der skal vikariere under fysioterapeut Ulla Hjeds’ fravær fra klinikken. Vi ønsker Cathrine velkommen i en travl klinik.

Cathrine har især arbejdet med inhouse fysioterapi i virksomheder, dvs. holdtræning, ergonomi og pausegymnastik. Hun har videre en stor passion for løb og rådgiver i løbe- og træningsteknik samt løbestilsanalyser.

31.03.17

Også Louise Thingbak har nu gennemført uddannelsen inden for GLA:D konceptet (Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark). Træningskonceptet henvender sig til patienter med knæ- og hoftesmerter.

Slots-Fysioterapien har nu gennemført flere forløb efter dette koncept med rigtig gode resultater. Nyt forløb starter igen primo maj måned. Ring for yderligere information.

19.01.17

Den 1. januar 2017 har Slots-Fysioterapien ansat fysioterapeut Anne-Mette Holmgaard Daugbjerg idet fysioterapeut Simon Westh har valgt at søge nye udfordringer. Vi ønsker Anne-Mette velkommen i en travl klinik og Simon held og lykke fremover.

Anne-Mette, der i sin fritid er triatlet, har især kompetencer indenfor seniorgymnastik og bassintræning. Kompetencer som Slots-Fysioterapien vil udnytte i vores tilbud om træning i varmtvandsbassin.

05.12.16

Slots-Fysioterapien har fra den 1. januar 2017 et ledigt vikariat under 30 timer for en dygtig fysioterapeut. Henvendelser vedrørende stillingen kan ske til Slots-Fysioterapien v/fysioterapeut Hazel Wiuff.

30.11.16

Ulla Hjeds har netop været på et kursus som omhandler smertevidenskab og klientbaseret smerteundervisning i forhold til akutte og kroniske smerter. Som følge af den aktive vidensdeling der foregår i Slots-Fysioterapien, er alle kolleger i klinikken nu opdateret på den seneste forskning indenfor dette område.

24.11.16

Simon Westh har deltaget i og bestået skulder- og hofte/lyske kursus inden for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi. Hovedtemaet var en udvidet gennemgang af smerte- og skadesproblematikker samt opdatering i diagnostik og behandling. Fokus var målrettet genoptræning af overbelastnings skader fra sport såvel som problematikker erhvervet ved normal hverdagsaktivitet.

Så ring til klinikken, hvis du døjer med en skulder- eller hofte/lyskeproblematik.

20.09.16

Simon Westh har deltaget i og bestået første del af akupunkturuddannelsen udbudt af Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapien. Hovedemnet var en udvidet gennemgang af kroppens smertemekanismer og brugen af akupunktur som behandlingsmetode for disse. 30 akupunkturpunkter i henholdsvis ben, hofte, ryg, nakke, skuldre og arme, blev gennemgået teoretisk og praktisk. Simon kan nu tilbyde akupunktur som ekstra tillæg til almindelig fysioterapi for at optimere det enkelte behandlingsforløb.

01.09.16

Slots-Fysioterapien har indledt et samarbejde med MST+ (Center for Muskuloskeletal Træning) om leje af og træning i varmtvandsbassin på adressen Lokesvej 7 i Hillerød. Bassintræningen står Slots-Fysioterapien for og der er indtil videre oprettet 3 hold med max. 7 deltagere på hvert hold. Træningen foregår én gang om ugen. Aftale om tidspunkt for bassintræning træffes med Slots-Fysioterapiens fysioterapeuter.

20.08.16

Marianne Wittrock og Ulla Hjeds bliver nu uddannet inden for GLA:D–konceptet (Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark). Træningskonceptet henvender sig til patienter med knæ- og hoftesmerter. Konceptet er udviklet af Syddansk Universitet og bygger på mange års erfaring fra den svenske artroseskole. Slots-Fysioterapien vil snarest tilbyde et træningsforløb i GLA:D. Ring for yderligere information.

01.05.16

Slots- Fysioterapien har fået ny hjemmeside. Vi finder det nye design mere overskueligt og med et enkelt klik kan vores læsere gøre sig bekendt med de behandlingsmuligheder Slots- Fysioterapien tilbyder samt nemt og hurtigt få kontakt til klinikkens fysioterapeuter.

Trine Risum har efter flere års arbejde i Slots- Fysioterapien valgt at søge nye udfordringer mens Louise Thingbak vender tilbage til klinikken den 1. juni 2016 efter endt barselsorlov. Vi ønsker Louise velkommen tilbage til en travl klinik og Trine held og lykke fremover.

07.02.16

Marianne Wittrock er hjemvendt fra årets Danske Sports Medicinske Kongres. Hovedemnet var skulderen og problematikker vedr. skuldersmerter, herunder fremtidige muligheder for brug af stamceller til genskabelse af brusk. Hofteproblematiker hos unge sportsudøvere og brugen af Nordic hamstring test var et andet debatemne, ligesom knæet og forskellen mellem artroskopi og konservativ behandling blev drøftet.Afslutningsvis fulgte en inspirerende lektion om ankelleddet, forstuvninger og udvikling af kronisk ankelinstabilitet.


08.11.15

Slots-Fysioterapien har nu muliggjort Online booking af tider i klinikken. Tryk på denne forsides Online rubrik og følg instruktionen.

03.11.15
Ulla Hjeds og Marianne Wittrock har netop været på weekend kursus med titlen ”Det smertefulde knæ og det traumatiske knæ”. På kurset blev vores to fysioterapeuter opdateret i diagnostik og behandling af disse knæproblemer.

Slots-Fysioterapien tilbyder, udover meget kompetent individuel behandling af knæ-problemer, også mindre knæhold hvor fysioterapeuten er til stede under hele træningsforløbet.

20.10.15
Nu har også Ulla Hjeds været på udvidet skulderkursus hos fysioterapeut Mogens Dam. Man gik i detaljen med ”den smertefulde skulder”, dvs. identifikation og årsagssam-menhæng mellem bevægel-sesmønster og smerte af bl.a. frossen skulder, refererende smerter, nervesmerter og ”musearm”,

På kurset gik man ligeledes i dybden med prognose og behandlingsmuligheder i forhold til de enkelte skader samt tilrettelæggelsen af behandling og træning.

Så ring til klinikken, hvis du døjer med en skulderproblematik vi skal se på.

27.09.15
Fysioterapeut Louise Thingbak er tirsdag den 22. september 2015 nedkommet med en dreng og er nu gået på barselsorlov.

Som følge heraf er fysioterapeut Simon Westh rokeret til et barselsvikariat i Slots-Fysioterapien.

05.06.15
Ulla Hjeds deltager i en kursusrække hos Correction Academy. Ulla har gennemført nakke ledmanipulation og manuelle teknikker tidligere i foråret. Sidste weekend deltog hun i kursus i ledmanipulation og manuelle teknikker af ryggen.


19.05.15

Tirsdag deltog Hazel og Marianne i konference ”Ryggen – menneskets vigtigste organ”, hvor landets førende forskere, heriblandt professor dr. med. Tom Bendix, satte fokus på rygsmerter.

Rygkonferencen bragte Slots-Fysioterapien à jour med nyeste viden indenfor ryglidelser, diagnosticering samt efterfølgende målrettet behandling og træningsforløb. Den nye viden bruges i den hold-træning, med fokus på ryggen, som Slots-Fysioterapien tilbyder. Så kom og træn med os.

26.04.15
Marianne har netop været på udvidet skulderkursus med fysioterapeut Mogens Dam. Hun er nu endnu bedre kvalificeret i diagnosticering, behandling og træning af den smertefulde skulder, herunder impingement, artrose, tendinopatier, frossen skulder, refererede smerter, nervesmerter og "musearm".

Marianne er også kvalificeret til at hjælpe med behandling og træning, hvis din skulder har været udsat for et traume; GH-luksation, frakturer og rotatorcuff rupturer.

Så ring til klinikken, hvis du døjer med en skulderproblematik vi skal se på.

01.04.15
Fysioterapeut Hazel Wiuff har pr. dato overtaget hele Slots-Fysioterapien, som følge af at fysioterapeut Ulla Loving har valgt at gå på pension.

Fra samme dato er fysioterapeut Louise Thingbak indtrådt i den ledige stilling.

​Kontakt

​Telefon: 48 26 03 26

E-mail: slotsfysioterapien@mail.dk

CVR: 16230294

​Adresse

Slots- Fysioterapien
Frederiksværksgade 10 st. th.

3400 Hillerød​